Đá Dzi 1 mắt YLP - Tâm Thuần

Đá Dzi 1 mắt YLP

đá dzi tay tang (1)

Một viên Đá Lạt Ma Dzi 1 mắt

  • Trọng lượng: 15,18 gr
  • Kích thước dài 5,4 cm; đường kính giữa 1,2 – 1,4 cm, 2 đầu là 1 cm
  • Viên đá Dzi một mắt này được khai thác từ mỏ đá cũ hình thành bởi quá trình hoá thạch Foyan và tro núi lửa Qinru. Viên đá Dzi này có từ trường hài hoà, điều đó giúp cho người sở hữu luôn giữ được năng lượng và biết hài hoà mọi việc trong cuộc sống. Người sở hữu nó luôn cân bằng được giá trị của hạnh phúc gia đình và phát triển sự nghiệp.

đá dzi tay tang (18)

đá dzi tay tang (2)

đá dzi tay tang (3)

đá dzi tay tang (4)

đá dzi tay tang (5)

đá dzi tay tang (6)

đá dzi tay tang (7)

đá dzi tay tang (8)

đá dzi tay tang (9)

đá dzi tay tang (10)

đá dzi tay tang (11)

đá dzi tay tang (12)

đá dzi tay tang (13)

đá dzi tay tang (14)

đá dzi tay tang (15)

đá dzi tay tang (16)

đá dzi tay tang (17)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.