Gỗ ngọc am - Thần tài cưỡi mây - Tâm Thuần

Gỗ ngọc am – Thần tài cưỡi mây

Tượng gỗ ngọc am – Thần tài cưỡi mây

Điếu khắc thủ công trên thân gỗ Ngọc am thơm nức mũi, bà y trong nhà, phòng khác cực đẹp, thơm cả nhà.

Kích thước: 70 x 80 cm nguyên khối

Tâm Thuần chuyên tượng gỗ Ngọc am, lũa ngọc am Hà Giang

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.