Khay trà gỗ Ngọc am - Tâm Thuần

Khay trà gỗ Ngọc am

Khay trà gỗ Ngọc am vân cực đẹp

Gỗ ngọc am vân gỗ tự nhiên, thơm nức cả nhà, trạm Phật Di Lặc ngồi toạ ngự trà dưới gốc tùng quá đẹp

Tâm thuần chuyên gỗ Ngọc am, tượng gỗ ngọc am

Leave a Comment