Category Archives: Khổng Minh

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi kết

Hồi Kết Đoàn người qua một khúc quanh tay áo thì bỗng thấy nóc hầm trống trải, Đỗ Dự nhìn lên thấy trời. – Ở đây có lối thoát ra ngoài hèn chi loài thú ẩn trong này sống được lâu dài. Đỗ Dự dùng khinh công vọt lên lỗ hổng quan sát và rồi […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 6

Hồi 6 Đỗ Dự vừa nhỏm dậy thì một tên lính canh chạy lại miệng bấp bấp: – Thưa tướng công có ma quỷ hiện hình. – Ở đâu, chỗ nào, nói mau. Đỗ Dự nắm vai tên lính lúc lắc hỏi. Tên lính líu lưỡi tay chỉ về phía nhà mồ rồi đáp: – […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 5

Hồi 5 Quân sĩ vừa nghe tiếng hô tránh đá của Đỗ Dự thì chưa biết làm gì hơn là nằm rạp xuống đất. Còn Đỗ Dự thì nhảy vọt lên ngọn cây. Những tảng đá khổng lồ từ núi lao xuống ầm ầm đè chết đám lính đương nằm rạp dưới sân. Sau những […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 4

Hồi 4 Tấn Võ Đế đang bừng bừng khí thế tấn công nhưng khi nhìn thấy Khổng Minh trên nóc nhà mồ thì bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan hết. Đang lúc Tấn Võ Đế hoang mang thì bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo tức thì một vệt khói trắng bay tới giữa mặt […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 3

Hồi 3 Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm. – Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 2

Hồi 2 Nghe vua truyền lệnh Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho quân lính vây quanh xác ướp Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp. Nhìn xác ướp bất động, Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống một chân duỗi ra lấy thế để rút thanh đao […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 1

Hồi 1 Tư Mã Viên cháu nội Tư Mã Ý (người bị Khổng Minh chê là đàn bà tặng cho chiếc yếm) được cha là Tư Mã Chiêu truyền ngôi cho làm vua thì cất quân đi đánh Ba Thục với lý do con của Lưu Bị cho Khương Duy (người làm thay Khổng Minh […]

Bí mật mộ Khổng Minh – Mở đầu

Mấy lời đầu sách Gia Cát Lượng (181- 234) tự Khổng Minh, là một nhân vật chính trị kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Cuối đời Đông Hán, vua hèn yếu, bị quyền thần lấn át, triều đình không kỷ cương phép tắc gì nữa. Bọn quan địa phương tha hồ vơ vét bóc […]