Kiến thức Trầm

Kiến thức Trầm

Cây Trầm hương

Trầm hương được mệnh danh là Vua các loài hương, nhưng thực tế, người chơi...

Trầm hương đốt

Giá trị của Trầm hương dễ nhìn thấy nhất là hương thơm, trầm hương vốn...

Kỳ nam

Kỳ nam là gì? Kỳ nam được coi là Vua Trầm hương, tức là nó là loại Trầm...