Lò xông trầm hương

Lò xông trầm hương

Lư hoa sen đồng

Lư trầm hương hoa sen đồng Bát sen đồng nguyên chất cao cấp xông trầm hương...

Lư trầm hương Lotus

Lư xông trầm hương Lotus cao cấp Lư xông trầm hương hợp kim, phong cách họa...

Lư phượng hoàng

Lư phượng hoàng Giá: 1,450,000 VNĐ Chất liệu: gốm nghệ nhân cao cấp Trung...

Lư hoa sen gỗ

Lư trầm hương hoa sen Giá: 950,000 VNĐ Chất liệu gỗ, nắp đồng Xông nhang trầm...

Lư trầm hương gốm

Lư trầm hương gốm Giá: 950,000 VNĐ Chất liệu: gốm nghệ nhân cao cấp Trung...

Lư đốt trầm hương

Lư đốt trầm hương Lân sư Cao x Rộng = 15 cm x 12,5 cm Chất liệu đồng đúc thủ...

Lư xông trầm hương

Lư xông trầm hương Vĩnh Tiến Cao x Rộng = 10,5 cm x 13,5 cm Chất liệu đồng Vĩnh...