Lời nói hay thì cưa đứt được cả sắt - Tâm Thuần

Lời nói hay thì cưa đứt được cả sắt

“Lời nói hay thì cưa đứt được cả sắt”

Ngạn ngữ Nga

Leave a Comment