Lư hoa sen đồng - Tâm Thuần

Lư hoa sen đồng

lu tram huong (1)

Lư trầm hương hoa sen đồng

  • Bát sen đồng nguyên chất cao cấp xông trầm hương nụ, nhang vòng
  • Kích thước: cao 9cm, đường kính ngoài 12 cm, đường kính trong 7,5 cm

lu tram huong (2)

6 Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.