Lư phượng hoàng - Tâm Thuần

Lư phượng hoàng

lư phượng hoàng (8)

Lư phượng hoàng

  • Giá: 1,450,000 VNĐ
  • Chất liệu: gốm nghệ nhân cao cấp Trung Hoa
  • Xông nhang trầm hương không tăm, có tăm, nhang nụ

lư phượng hoàng (1)
lư phượng hoàng (3)

lư phượng hoàng (4)

lư phượng hoàng (5)

lư phượng hoàng (6)

lư phượng hoàng (7)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.