Lư trầm hương Gỗ mộc hương - Tâm Thuần

Lư trầm hương Gỗ mộc hương

lư trầm hương (5)

Lư đốt trầm hương gỗ Mộc hương

Giá: 950,000 VNĐ

Chất liệu: Gỗ mộc hương và lắp đồng

Kích thước: 2 loại như hình dưới

lư tram huong (1)

lu huong

lư trầm hương (6)

lư tram huong (2)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.