Lư trầm hương không tăm lá cây - Tâm Thuần

Lư trầm hương không tăm lá cây

lu tram huong (1)

Lư trầm hương không tăm lá cây

  • Lư xông trầm hương không tăm cao cấp
  • Chất liệu gốm nghệ nhân
  • Kích thước: Dài 23 cm, rộng 5,5 cm; cao 3,5 cm

lu tram huong (2)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.