Lư xông trầm hương - Tâm Thuần

Lư xông trầm hương

lư xông trầm hương (1)

Lư xông trầm hương Vĩnh Tiến

Cao x Rộng = 10,5 cm x 13,5 cm

Chất liệu đồng Vĩnh tiến cao cấp, loại nhỏ

lư xông trầm hương (2)

Leave a Comment