Lục đồng dưới núi - sụn Ngọc am - Tâm Thuần

Lục đồng dưới núi – sụn Ngọc am

Tượng gỗ Ngọc am – Lục đồng dưới núi

Chất liệu hoàn toàn bằng sụn gỗ ngọc am tự nhiên, thơm nức, vân rất đẹp, tạc sơ bộ như hình ảnh, bác nào kết về có thể tỉa lại, nhưng thế này cũng là tuyệt lắm rồi, để trong nhà chắc thơm ngất.

Kích thước: 68 x 35cm

Tâm Thuần chuyên bán tượng gỗ ngọc am tự nhiên!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.