Luôn có ánh sáng đằng sau đám mây - Tâm Thuần

Luôn có ánh sáng đằng sau đám mây

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

There is always light behind the clouds.

Louisa May Alcott

Leave a Comment