Phật Giáo

Phật Giáo

Thiền và tâm lý học

Phật giáo quan niệm rằng vũ trụ là duy thức (tiếng Nhật là Yui-shiki, tiếng...

Thiền ngôn

Thiền Ngôn Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên...