Trầm hương mảnh

Trầm hương mảnh

Trầm mảnh là sản phẩm tự nhiên, trầm rục hoặc mảnh trầm tự nhiên được gom nhặt trong quá trình khai thác, chế tác trầm hương. Những cây trầm hương già và chết đi trong điều kiện tư nhiên, chúng mục nát và đổ xuống đất, người khai thác trầm sẽ thu nhặt chúng để sử dụng.

Trầm mảnh có giá trị cao về hương thơm tự nhiên, sử dụng đốt lên như gỗ thường, cho hương thơm tự nhiên, lan tỏa và xua đuổi đi tà khí, âm khí và phong hàn. Lưu hương lâu, thu hút năng lượng, dương khí và tài lộc.

Trầm hương tự nhiên

TRẦM HƯƠNG TÂM THUẦN Trầm hương Thiên nhiên Tâm Thuần chuyên sưu tầm và giao...

Bột trầm hương

Bột trầm hương thiên nhiên sử dụng vào việc xông nhà, xông Chùa, Điện, làm...