Tượng gỗ nghệ thuật

Tượng gỗ nghệ thuật

Tượng Tổ Sư Đạt Ma

Tượng Đức Tổ Sư Đạt Ma Chất liệu: gỗ lũa Nhai bách Liên hệ chi tiết Vậy...

Tượng Phật tổ

Tượng Phật A Di Đà Chất liệu: Gỗ hương đá Kích thước: cao 30cm x 18cm Tuong...