Vòng tay gỗ trầm hương - VT007 - Tâm Thuần

Vòng tay gỗ trầm hương – VT007

vong tay go tram huong (5)

Giá bán: 450 USD

  • Vòng tay gỗ Trầm hương – VT007
  • Trầm tốc banh Tiger
  • Size: 16mm x 13 viên
  • Khối lượng: 19gr
  • Mùi thơm trầm hương núi nhẹ, dễ chịu, tự nhiên hoàn toàn, màu đẹp, đều. 1 viên lỗi tự nhiên.

vong tay go tram huong (6)

vong tay go tram huong (4)

vong tay go tram huong (3)

vong tay go tram huong (2)

vong tay go tram huong (1)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.