Vòng tay Trầm hương

Vòng tay Trầm hương

Tác dụng của việc đeo một chiếc Vòng tay Trầm hương:

Vòng tay trầm hương tạo nên hương trầm dịu nhẹ.

Đẩy lùi các khí âm, tạp khí, giúp thu hút năng lượng dương khí vào bạn.

Tạo điều kiện cho tài khí, vận khí có thể bước chân đến bạn.

Là cánh cửa thông linh, giúp dễ đạt trạng thái cân bằng trong tu tập, hành thiền, yoga…