Vòng trầm hương Kalimantan - VT008 - Tâm Thuần

Vòng trầm hương Kalimantan – VT008

vong tay nam (1)

Vòng tay Trầm hương Indo Kalimanatan tự nhiên

  • Trầm hương Indo Kalimantan tự nhiên, hàng nhiều dầu, thơm sống, hương thơm vĩnh viễn, chuyển mùi theo điều kiện nhiệt độ.
  • Loại: 14 hạt và 18 hạt
  • Size: 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm
  • Liên hệ: 094.929.8889

vong tay nam (1)

vong tay nam (2)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.