Long nhãn HỮU CƠ Hưng Yên xuất khẩu

249.000 

  • Không chất bảo quản
  • Không thêm đường khi sấy
  • Không phụ gia không hương liệu
  • Không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoá học
  • Không phun trử cỏ
  • Không kích thích trái