Lư trầm hương giả ngọc

1.200.000  950.000 

Lư đốt trầm hương, lư hương, lư giả ngọc cao cấp, rất nặng và chắc

 

Danh mục: