Táo đỏ hữu cơ chứng nhận quốc tế Halal, EU, NOP, Kosher

295.000 

– Táo đỏ hữu cơ được trồng theo điều kiện hữu cơ (như tự nhiên)

– Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) và Liên minh Châu Âu (EU).

– Tiêu chuẩn IFOAM và được chấp nhận trên toàn thế giới.

– Chứng nhận ISO, HACCP, KOSHER (Chứng nhận của người Do Thái)