Than hoạt tính đốt trầm

450.000 

Than hoạt tính viên nén nhập khẩu Dubai, đây là than hoạt tính hút shisha của vùng này, được sản xuất hết sức sạch, không khói, không mùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục: