Vòng tay – VT001

4.500.000 

Trầm hương Kalimantan là trầm hương mọc trên đảo Kalimantan thuộc Indonesia, thường có nhiều vân dầu rất đẹp và cho mùi thơm mạnh. Vì mọc trên đảo nên lượng rất hiếm và gần như hết hàng nên giá thành rất cao, được nhiều nước ưa chuông và sắn lùng.

Khi đeo dưới tác dụng của mồ hôi và nhiệt độ cơ thể, làm cho mùi trầm toả ra mạnh hơn.