Đá Lạt Ma Tây tạng Dzi010 4 mắt

Đá Lạt Ma Tây Tạng Một viên đá Lạt Ma Tây tạng được khai thác tại một mỏ cũ và gìn giữ tại bảo tàng đá Tây Tạng, bạn có thể nhìn thấy bề ngoài của viên đá về sự ẩm ướt và cảm nhận được sự tự nhiên của một viên đá, cảm giác […]