Thú Nhàn – Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thú Nhàn Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,Một năm xuân tới một phen già.Ái ưu vằng vặc trăng in nước,Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.Án sách vẫn còn án sách cũ,Nước non bạn với nước non nhà.Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,Ta muốn thanh nhàn thú vị ta. Trích thơ cụ Nguyễn […]