Trầm hương hút thuốc – Loại 2

Giá bán: 100,000 VNĐ/1 hộp Sản phẩm: Que trầm hương hút thuốc lá loại đặc biệt Chất lượng: Trầm hương thiên nhiên, khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao. Hương vị: Thơm ngọt loại đặc biệt Kiểu dáng: dạng que dài 4,5 – 5 cm Qui cách: Dạng lọ thuỷ tinh, nhỏ gọn, tiện mang theo […]

Trầm hương hút thuốc – loại 1

Giá bán: 250,000 VNĐ/1 hộp Sản phẩm: Que trầm hương hút thuốc lá loại 1 Chất lượng: Trầm hương thiên nhiên, khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao. Hương vị: Thơm ngọt loại đặc biệt Kiểu dáng: dạng que dài 5,5 – 6 cm Qui cách: Dạng hộp nhôm, nhỏ gọn, tiện mang theo Trọng […]

Trầm hương hút thuốc – đặc biệt

Giá bán: 250,000 VNĐ/1 hộp Sản phẩm: Que trầm hương hút thuốc lá loại đặc biệt Chất lượng: Trầm hương thiên nhiên, khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao. Hương vị: Thơm ngọt loại đặc biệt Kiểu dáng: dạng que dài 5,5 – 6 cm Qui cách: Dạng hộp nhôm, nhỏ gọn, tiện mang theo […]